Butiken

Funktionsinlägg vid smärta i framfoten och nedsjunkna fotvalv

Vid smärta i framfoten, t ex om en nerv mellan tåbenen kommit i kläm (Mortons neurom) rekommenderar vi ett funktionsinlägg med en kraftig pelott som ger stöd och avlastning av det främre fotvalvet.

Pelotten minskar trycket på den främre delen av foten och hjälper till att öka utrymmet mellan tåbenen genom att lyft det främre fotvalvet. På så sätt frigörs nerven som kommit i kläm mellan tåbenen, oftast mellan den tredje och fjärde tån.