Butiken

Funktionsinlägg vid smärta i framfoten och nedsjunkna fotvalv

Vid smärta i framfoten, t ex om en nerv mellan tåbenen kommit i kläm (Mortons neurom) rekommenderar vi ett funktionsinlägg med en kraftig pelott som ger stöd och avlastning av det främre fotvalvet.