Butiken

Ont i hälarna? Det kan vara hälsporre

Hälsporre kan orsaka stark smärta under hälen, i framkant av hälen eller på insidan av hälen. På morgonen och efter vila är smärtan ofta starkare.

Hälsporre är ett litet kalkhorn på hälen, som ofta sätts i samband med så kallad plantar fasciit. Det handlar i så fall om en inflammation i fotens hinna, som ofta är resultatet av lång tids felaktig belastning av de stora senytorna under fotsulan. Hälsporren i sig anses inte vara orsaken till plantar fasciit, eftersom en hälsporre är vanligt förekommande även hos symtomfria personer. På undersidan av foten sträcker sig ett senstråk i tre delar som alla går in i hälbenets främre underkant. I just denna infästning kan man få det som vanligen kallas för Hälsporre men som i medicinska termer alltså är mer känt som Plantar Fasciit.

Framförallt drabbas de som har höga fotvalv eftersom belastningen då är extra stor på den främre och bakre trampdynan. Hälsporre kan också uppstå av andra skäl, t.ex. efter för snabb stegring av träning.

Det finns bra behandling och god prognos vid hälsporre genom avlastning av den överbelastade vävnaden eller genom att stimulera till läkning av den.

Du kan läsa mer om Hälsporre och plantar fasciit här.

Nedan hittar du några av våra mest populära funktionsinlägg och andra produkter som förebygger och åtgärdar hälsporre.